Krótki przewodnik

Potrzebujesz kursu z układania kostki Rubika? Przypomnienia? Sprawdź krótki przewodnik znajdujący się poniżej, aby ponownie przejrzeć podstawowe elementy omówione w filmach instruktażowych.

Anatomia kostki
Kostka ma warstwy w sześć kolorów i trzy warstwy
Diagram labelling the Faces and Layers of the Rubik's Cube
Elementy środkowe

1 płytka nieruchoma, która pokazuje kolor układanej ścianki.

Diagram labelling a center piece of the Rubik's Cube
Elementy na krawędziach

2 kolory zbiegające się przy krawędzi łączącej 2 ścianki.

Diagram labelling an edge piece of the Rubik's Cube
Elementy na rogach

3 kolory zbiegające się w narożniku łączącym 3 ścianki.

Diagram labelling a corner piece of the Rubik's Cube
Warstwy i obroty
Przednia warstwa
Diagram showing a Front Face right turn, labelled with FDiagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Lewa warstwa
Diagram showing a Left Face downwards turn, labelled with LDiagram showing a Left Face upwards turn, labelled with L Prime
Prawa warstwa
Diagram showing a Right Face upwards turn, labelled with RDiagram showing a Right Face downwards turn, labelled with R PrimeDiagram showing a Right Face double upwards turn, labelled with R2
Górna warstwa
Diagram showing an Upper Face right turn, labelled with U PrimeDiagram showing an Upper Face left turn, labelled with U
Rodzaje obrotów
Standardowe obroty

Jeden obrót standardowy to ¼ pełnego obrotu w prawo (o 90°).

Diagram showing a Front Face right turn, labelled with F
Obroty w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara

Ścianka, którą należy obrócić w lewo, jest przedstawiona jako [‘] na ilustracji poglądowej.

Diagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Podwójne obroty

Ścianka, którą należy obrócić dwukrotnie, ma na ilustracji poglądowej 2 strzałki.

Diagram showing a Front Face right double turn, labelled with F2
Algorytmy
Prawy algorytm

Przytrzymaj kostkę w lewej ręce i wykonaj ruchy prawą ręką.

Diagram showing the Right Trigger algorithm: R U R Prime
Lewy algorytm

Przytrzymaj kostkę w prawej ręce i wykonaj ruchy lewą ręką.

Diagram showing the Left Trigger algorithm: L Prime U Prime L
Algorytmy
Krok 5: Żółty krzyż
Diagram showing the algorithm for Step 5: The Yellow Cross: F, R, U, R Prime, U Prime, F Prime
Krok 6: Żółta warstwa
Diagram showing the algorithm for Step 6: The Yellow Face: R, U, R Prime, U, R, U2, R Prime
Krok 7: Żółte rogi
Diagram showing the algorithm for Step 7: The Yellow Corners: F Prime, L, F Prime, R2, F, L Prime, F Prime, R2, F2
Krok 8: Żółte krawędzie
Diagram showing the algorithm for Step 8: The Yellow Edges: F2, U, L, R Prime, F2, L Prime, R, U, F2