Rýchla príručka

Potrebujete osviežiť Rubikovu kocku? Pripomenúť si ako na ňu? Ak si potrebujete pripomenúť základy preberané vo videách s tutoriálmi, pozrite sa do rýchlej príručky dole.

Stavba kocky
Kocka má 6 farebných strán a 3 vrstvy
Diagram labelling the Faces and Layers of the Rubik's Cube
Stredové diely

1 statický dielik, ktorý sa nepohybuje a označuje farbu skladanej steny.

Diagram labelling a center piece of the Rubik's Cube
Okrajové diely

2 farby na okraji, kde sa stretávajú 2 steny.

Diagram labelling an edge piece of the Rubik's Cube
Rohové diely

3 farby v rohu, kde sa stretávajú 3 steny.

Diagram labelling a corner piece of the Rubik's Cube
Strany a otáčania
Predná strana
Diagram showing a Front Face right turn, labelled with FDiagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Ľavá strana
Diagram showing a Left Face downwards turn, labelled with LDiagram showing a Left Face upwards turn, labelled with L Prime
Pravá strana
Diagram showing a Right Face upwards turn, labelled with RDiagram showing a Right Face downwards turn, labelled with R PrimeDiagram showing a Right Face double upwards turn, labelled with R2
Horná strana
Diagram showing an Upper Face right turn, labelled with U PrimeDiagram showing an Upper Face left turn, labelled with U
Typy otočení
Štandardné otočenie

Jedno otočenie predstavuje ¼ otočenia v smere hodinových ručičiek (90˚).

Diagram showing a Front Face right turn, labelled with F
Otočenie proti smeru hodinových ručičiek

Stena, ktorá by sa mala otočiť proti smeru hodinových ručičiek, bude na inštruktážnom nákrese zobrazená znakom ['].

Diagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Dvojité otočenie

Stena, ktorá by sa mala otočiť dvakrát, bude zobrazená na inštruktážnom nákrese 2 šípkami.

Diagram showing a Front Face right double turn, labelled with F2
Spúšťače algoritmov
Pravý algoritmus:

Držte kocku v ľavej ruke a vykonajte tieto pohyby pravou rukou.

Diagram showing the Right Trigger algorithm: R U R Prime
Ľavý algoritmus:

K tomu držte kocku v pravej ruke a tieto pohyby robte ľavou rukou.

Diagram showing the Left Trigger algorithm: L Prime U Prime L
Algoritmy
KROK 5 Žltý kríž
Diagram showing the algorithm for Step 5: The Yellow Cross: F, R, U, R Prime, U Prime, F Prime
KROK 6 Žltá tvár
Diagram showing the algorithm for Step 6: The Yellow Face: R, U, R Prime, U, R, U2, R Prime
KROK 7 Žlté rohy
Diagram showing the algorithm for Step 7: The Yellow Corners: F Prime, L, F Prime, R2, F, L Prime, F Prime, R2, F2
KROK 8 Žlté okraje
Diagram showing the algorithm for Step 8: The Yellow Edges: F2, U, L, R Prime, F2, L Prime, R, U, F2