Rychlá příručka

Potřebujete osvěžit paměť? Připomenout si, jak na kostku? Pokud si potřebujete připomenout základy probírané ve výukových videích, nahlédněte do rychlé referenční příručky níže.

Stavba kostky
Kostka má 6 barevných stran a 3 vrstvy
Diagram labelling the Faces and Layers of the Rubik's Cube
Středové dílky

1 statická ploška, která se nepohybuje a označuje barvu řešené plochy.

Diagram labelling a center piece of the Rubik's Cube
Okrajové dílky

2 barvy na okraji, kde sousedí 2 plochy.

Diagram labelling an edge piece of the Rubik's Cube
Rohové dílky

3 barvy na rohu, kde sousedí 3 plochy.

Diagram labelling a corner piece of the Rubik's Cube
Strany a otočení
Přední strana
Diagram showing a Front Face right turn, labelled with FDiagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Levá strana
Diagram showing a Left Face downwards turn, labelled with LDiagram showing a Left Face upwards turn, labelled with L Prime
Pravá strana
Diagram showing a Right Face upwards turn, labelled with RDiagram showing a Right Face downwards turn, labelled with R PrimeDiagram showing a Right Face double upwards turn, labelled with R2
Horní strana
Diagram showing an Upper Face right turn, labelled with U PrimeDiagram showing an Upper Face left turn, labelled with U
Typy otočení
Standardní otočení

Jedna otáčka rotace ve směru hodinových ručiček o čtvrtinu (90°).

Diagram showing a Front Face right turn, labelled with F
Otočení proti směru hodinových ručiček

Plocha, která by se měla otočit proti směru hodinových ručiček, bude na diagramu zobrazena jako [‘].

Diagram showing a Front Face left turn, labelled with F Prime
Dvojité otočení

Plocha, která by se měla otočit dvakrát, bude na diagramu zobrazena se dvěma šipkami.

Diagram showing a Front Face right double turn, labelled with F2
Spouštěče algoritmů
Pravý algoritmus

Podržte kostku v levé ruce a plochy otáčejte pravou rukou.

Diagram showing the Right Trigger algorithm: R U R Prime
Levý algoritmus

Podržte kostku v pravé ruce a plochy otáčejte levou rukou.

Diagram showing the Left Trigger algorithm: L Prime U Prime L
Algoritmy
Krok 5: Žlutý kříž
Diagram showing the algorithm for Step 5: The Yellow Cross: F, R, U, R Prime, U Prime, F Prime
Krok 6: Žlutá strana
Diagram showing the algorithm for Step 6: The Yellow Face: R, U, R Prime, U, R, U2, R Prime
Krok 7: Žluté rohy
Diagram showing the algorithm for Step 7: The Yellow Corners: F Prime, L, F Prime, R2, F, L Prime, F Prime, R2, F2
Krok 8: Žluté okraje
Diagram showing the algorithm for Step 8: The Yellow Edges: F2, U, L, R Prime, F2, L Prime, R, U, F2